Policy för konfliktmineraler

Vi förväntar oss att alla våra tillverkningsleverantörer tillhandahåller konfliktmineraler som kommer från ansvarsfullt och är DRC-konfliktfria. Vi har implementerat ramuppsättningen för due diligence fram i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) Due Diligence Vägledning för ansvarsfulla försörjningskedjor av mineraler från konfliktpåverkade och högrisker Områden (http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf), och vi förväntar oss att våra leverantörer gör det göra samma sak.

Vi stöder starkt sådana branschomfattande insatser som konfliktfritt sourcinginitiativ (CFSI) och Conflict Free Smelter Program (GUSP) (http://www.conflictfreesourcing.org/conflict-free-smelter-program/) genom användning av CFSI-mall för rapportering av konfliktmineraler (CMRT). Vi kräver att våra tillverkningsleverantörer använder smältverk enligt GUSP. Eftersom fler smältverk och raffinaderier valideras genom GUSP, vårt bolag, tillsammans med hela elektronikindustrin, kommer att närma sig att uppnå en DRC-konfliktfri leveranskedja.